کره شوی تلویزیونی تلویزیون خانواده تلویزیون

کره: شوی تلویزیونی تلویزیون خانواده تلویزیون داستان خانواده سریال زندگی داستان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی واکنش معاون سیاسی دفتر رییس جمهور به نقض روح برجام

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در یادداشتی توئیتری به مساله زیاد کردن موارد نقض روح برجام از سوی آمریکا تصویر العمل نشان داد.

واکنش معاون سیاسی دفتر رییس جمهور به نقض روح برجام

واکنش معاون سیاسی دفتر رییس جمهور به نقض روح برجام

عبارات مهم : سیاسی

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در یادداشتی توئیتری به مساله زیاد کردن موارد نقض روح برجام از سوی آمریکا تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایسنا در یادداشت حمید ابوطالبی آمده است : گزارش دهی منفی وسخنان رتوریک آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خصوص نقض قطعی روح برجام، درسطوح تاثیرگذار به شکل بی سابقه ای وسعت یافته است،اگر این امر گامی تاکتیکی جهت کم کردن فشار داخلی در دو کشور با پیچیدگی های آن است- باوجود آنکه میتواندبه سرعت غیرقابل کنترل شود-چندان مسئله آفرین نیست، اماچنانچه این امرگامی استراتژیک جهت عبورازنقض روح به متن،وزمینه سازی رقابتی جهت اعلام نقض برجام هست، گامی به واقع مسئله زا وخطرآفرین است.

واکنش معاون سیاسی دفتر رییس جمهور به نقض روح برجام

این یادداشت می افزاید :این روزها تمسک غیرتفکیکی به گامهای تاکتیکی و استراتژیکی درموضوعات مرتبط و یاغیرمرتبط بابرجام و به صورت غیراستراتژیک در دو کشور در حال زیاد کردن است.

واژه های کلیدی: سیاسی | آمریکا | یادداشت | رییس جمهور | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz