کره شوی تلویزیونی تلویزیون خانواده تلویزیون

کره: شوی تلویزیونی تلویزیون خانواده تلویزیون داستان خانواده سریال زندگی داستان

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + زیبایی‌های خیره‌کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (

آبشار ایگواسو، آبشاری نعلی شکل به طول ۲٬۷ کیلومتر، واقع در رود ایگواسو در مرز آرژانتین با برزیل است که در سال ۱۵۴۱ به وسیله آلوار نونز کابزادواکا، مکتشف و جهانگ

تصاویر) + زیبایی‌های خیره‌کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (

زیبایی های خیره کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (+تصاویر)

عبارات مهم : آبشار

آبشار ایگواسو، آبشاری نعلی شکل به طول ۲٬۷ کیلومتر، واقع در رود ایگواسو در مرز آرژانتین با برزیل است که در سال ۱۵۴۱ به وسیله آلوار نونز کابزادواکا، مکتشف و جهانگرد اسپانیایی کشف شد. این آبشار دارای دو قسمت عمده است که هرکدامشان از صدها آبشار درست شده است و جزیره هایی صخره ای و پوشیده از درخت آنها را در لبهٔ ریزشگاه ایگواسو از یکدیگر جدا می سازد. در مجموع ۲۷۵ آبشار که ارتفاعشان بین ۳۰ تا ۴۰ و ۶۰ تا ۸۲ متر متغیر است آبشار ایگواسو را تشکیل می دهند.

تصاویر) + زیبایی‌های خیره‌کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (

آبشار ایگواسو، آبشاری نعلی شکل به طول ۲٬۷ کیلومتر، واقع در رود ایگواسو در مرز آرژانتین با برزیل است که در سال ۱۵۴۱ به وسیله آلوار نونز کابزادواکا، مکتشف و جهانگ

تصاویر) + زیبایی‌های خیره‌کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (

آبشار ایگواسو، آبشاری نعلی شکل به طول ۲٬۷ کیلومتر، واقع در رود ایگواسو در مرز آرژانتین با برزیل است که در سال ۱۵۴۱ به وسیله آلوار نونز کابزادواکا، مکتشف و جهانگ

تصاویر) + زیبایی‌های خیره‌کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: آبشار | برزیل | آرژانتین | اخبار گوناگون

تصاویر) + زیبایی‌های خیره‌کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (

تصاویر) + زیبایی‌های خیره‌کننده آبشاری در مرز آرژانتین و برزیل (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz